Świąteczna Paczka w Popielowie

Pan Marek z Popielowa (opolskie) otrzymał od nas Świąteczną Paczkę.