WARSZTATY DLA DZIECI "CHRISTMAS ALL AROUND"

Szczegóły: referencje

„Opowieść wigilijna” po angielsku (i polsku), ilustrowana lub inscenizowana

Kolędowanie po angielsku – kolędy w tle i nauka wybranych kolęd w zależności od wieku

Arts & Crafts

Ozdabianie bombek choinkowych, przygotowanie kartki świątecznej i napisanie życzeń po angielsku, przygotowanie w grupach wielkiej kartki świątecznej

EGZAMINY CAMBRIDGE DLA DZIECI ODCZAROWANE

Egzaminy Cambridge dla dzieci (Young Learners Starters, Movers & Flyers) od strony praktycznej – spotkanie i praktyka z egzaminatorem Cambridge.

EGZAMINY CAMBRIDGE DLA MŁODZIEŻY ODCZAROWANE

Egzaminy Cambridge dla młodziezy (A2-C1) od strony praktycznej – spotkanie i praktyka z egzaminatorem Cambridge.

Możliwości, jakie warsztaty dają – kontakt z potencjalnymi odbiorcami – uczestnikami eventów i kursów, networking, pokazanie marki.

WARSZTATY EGZAMINACYJNE

Warsztaty poświęcone konkretnemu egzaminowi jako całości lub konkrentej części, np. Speaking B1 Preliminary PET, albo egzamin B2 First jako całość (dwie części warsztatu, w dwa różne dni)

SPOTKANIE Z RODZICAMI (w szkołach, przy okazji zebrania?)

Odczarowanie egzaminów Cambridge – zalety przygotowania do egzaminu, porównanie Polski z innymi krajami pod względem znajomości języka, liczby egzaminów, jakie się odbywają etc.

Cel: zaznajomienie szerszej publiczności z egzaminami Cambridge, ich istotą i przybliżenie rodzicom powodów, dla których ich dzieci powinny zdobyć certyfikaty przed ukończeniem szkoły.