Zaznacz stronę

Kurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (w wieku 15-19 lat). Zapraszamy do udziału w intensywnych kursach rozwijających kompetencje w obszarze języka angielskiego w zakresie komunikacji i praktycznego wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do dalszego samodzielnego rozwijania.

Kurs ma na celu zachęcanie uczestników do pogłębiania zainteresowań związanych z językiem angielskim oraz literaturą i kulturą anglosaską, rozszerzanie wiedzy na tematy z zakresu m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest to niezwykła okazja zaznajomienia się uczestników z charakterystyką pracy akademickiej, sposobem prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych oraz wyciągania wniosków.

Formuła kursu: krótkie (6 – 12 godzin dydaktycznych), intensywne kursy, systematyzujące wiedzę. 

Możliwy jest zapis na następujące moduły:

1. Język angielski i współczesny świat: zajęcia dadzą możliwość osłuchania się z akademicką angielszczyzną i pomogą postawić pierwszy krok w drodze na studia wyższe. W czasach, gdy uczelnie wyższe w Polsce stają się miejscem spotkań studentów z różnych stron świata a coraz więcej zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, znajomość tego języka jest ogromnym atutem. Nasze wykłady rozwijają zdolność krytycznego myślenia, zachęcają do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, poszerzają słownictwo, oferują praktykę rozumienia ze słuchu i wspierają wszechstronny rozwój językowy

Trwa nabór do grupy czerwcowej:

1. 09.06.2021 17:00 – 18:00

2. 14.06.2021 17:00 – 18:00

2. Telephoning: w toku prowadzonych zajęć poznamy poprawne sposoby skutecznego komunikowania się przez telefon w języku angielskim, co w dzisiejszym środowisku gospodarczym, zwłaszcza w sytuacji rosnącej roli pracy i kontaktów zdalnych, pozwoli z sukcesem odnajdować się na rynku pracy i/lub w prowadzeniu własnej działalności.

 

3. Emailing vs formal correspondence: w trakcie zajęć poznamy poprawne wzorce listu oraz maila, zostanie również przedstawiona różnica między sposobem pisania listu w języku angielskim i polskim. Podczas pisania korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej można natrafić na wiele pułapek; podczas spotkania dowiemy się jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Ponadto zajęcia pozwolą na osłuchanie się z językiem angielskim na akademickim poziomie i zdobycie umiejętności niezbędnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej.

Trwa nabór do grupy czerwcowej:

1 18.06 (piątek) 16:30-18:00
2 25.06 (piątek) 16:30-18:00
3 02.07 (piątek) 16:30-18:00

4. American vs British English for travelers: udział w zajęciach pozwoli poznać różnice między brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim, dotyczące w szczególności tematyki podróży. Podczas kursu poruszone zostaną 3 obszary nauki języka: słownictwo, literowanie oraz gramatyka.

 

Trwa nabór do grupy czerwcowej:

1 15.06 (wtorek) 16:30-18:00
2 22.06 (wtorek) 16:30-18:00
3 29.06 (wtorek)

16:30-18:00

5. Word formation

Podczas egzaminu maturalnego ważne jest wykazanie się znajomością różnorodnego słownictwa z obszaru General English. Zajęcia będą poświęcone poszerzeniu słownictwa, biorąc pod uwagę obszary tematyczne występujące na egzaminie maturalnym. W trakcie zajęć zostaną omówione przedrostki (prefixes) oraz przyrostki (suffixes) umożliwiają tworzenie rzeczowników oraz negacji. Zostaną zaprezentowane również sposoby tworzenia rzeczowników z czasowników oraz tworzenia rzeczowników z przymiotników. Podczas spotkań i prac samodzielnych zostaną poruszone również kwestie różnić w wymowie czasowników i rzeczowników, gdy te są pisane w ten sam sposób. 

Trwa nabór do grupy czerwcowej:

1 10.06 (czwartek) 16:30-18:00
2 17.06 (czwartek) 16:30-18:00
3 24.06 (czwartek) 16:30-18:00

 

6. Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (esej)

Obowiązkowym elementem podczas egzaminu maturalnego jest krótka wypowiedź pisemna. Może ona przyjąć formę listu, wiadomości e-mail lub krótkiego eseju. Celem ustrukturowanej wypowiedzi pisemnej jest przekazanie informacji oraz umiejętność poparcia przedstawionych tez. Podczas kursu przedstawione zostaną podstawowe zasady konstruowania wypowiedzi pisemnych różnego rodzaju, w tym zalecane słownictwo, wykorzystanie czasów oraz przykładowe treści. W trakcie kursu będą opracowywane przykładowe wypowiedzi pisemne, które będę sprawdzane, tak aby uczestnicy mogli otrzymać informację zwrotną dotyczących obszarów do poprawy.

 

Trwa nabór do grupy czerwcowej:

1 18.06 (piątek) 18:30-20:00
2 25.06 (piątek) 18:30-20:00
3 02.07 (piątek) 18:30-20:00

Prosimy o wybór właściwego modułu szkoleniowego w formularzu zgłoszeniowym.

Przydatne linki:

Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz ciasteczka. więcej info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close